کانال تلگرام طرفداران سریال ARROW  و THE FLASH
نام کانالطرفداران سریال ARROW و THE FLASH
آدرس کانالjoinchat/BgWDizwHFfZPaITh0QHRyw
توضیحاتاین کانال برای کسیایی هست که طرفداره دو سریال ARROW و THE FLASH هستند
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

139