کانال تلگرام جعفرآبادی
نام کانالجعفرآبادی
آدرس کانالjafarabady
توضیحاتجعفر فردیست که در سیاره ی جعفرآبادی زندگی می کند و ماقصد مسخر کردن فردی زمینی را نداریم
گروه جوک و سرگرمی
تعداد اعضاء

1