کانال تلگرام یه جک بگم...؟
نام کانالیه جک بگم...؟
آدرس کانالJooke2016
توضیحاتیه جک بگم..؟؟ کانال یه جک بگم😂😂😂 همراه ماباشید با بهترین ها💯💯 کانال یه جک بگم😂😂😂
گروه جوک و سرگرمی
تعداد اعضاء

55