کانال تلگرام PERSIAN GULF
نام کانالPERSIAN GULF
آدرس کانالsupercellpersians
توضیحاتآخرین اخبار و مطالب آموزنده کلشی
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

101