کانال تلگرام 🇮🇷 کسب و کار هوشمند 🇮🇷
نام کانال🇮🇷 کسب و کار هوشمند 🇮🇷
آدرس کانالsayanpardaz
توضیحاتدر این کانال به مطالبی در زمینه زندگی و کسب و کار هوشمند پرداخته میشود.این کانال توسط شرکت دانش بنیان سایان پرداز "تولید کننده نرم افزارهای کاربردی کسب و کار " ایجاد شده است.
گروه تجارت و بازارکار
تعداد اعضاء

1275