کانال تلگرام تلنگر
نام کانالتلنگر
آدرس کانالtalangor88
توضیحاتگاهی یک نوشته ، تصویر و یا ....زندگی ما را دگرگون میکند . تبلیغ برای یک فرهنگ خوب
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

1288