کانال تلگرام روانشناسی  و مشاوره دکتر فرهنگ هلاکویی
نام کانالروانشناسی و مشاوره دکتر فرهنگ هلاکویی
آدرس کانالdrholakooei
توضیحاتآگاهی حق ماست پاسخ به مسائل روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان ، ازدواج، زناشویی، تحصیل، مهاجرت و....
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

754