کانال تلگرام امام غریب(امیرالمومنین)
نام کانالامام غریب(امیرالمومنین)
آدرس کانالjoinchat/AJPecz1DqTZ-jUw4_XrFgQ
توضیحاتبه کعبه شد ولادت و به مهراب شد شهید نازم به حسن مطلع و حسن خطام او
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

95