کانال تلگرام امام غریب(امیرالمومنین)
نام کانالامام غریب(امیرالمومنین)
آدرس کانالemameghariibb
توضیحاتبه کعبه شد ولادت و به مهراب شد شهید نازم به حسن مطلع و حسن خطام او
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

95