کانال تلگرام تجربه نزدیک مرگ
نام کانالتجربه نزدیک مرگ
آدرس کانالIranNDE
توضیحاتاخرین پژوهش های علمی درباره تجربه نزدیک مرگ و گزارشات افراد تجربه کننده
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

920