کانال تلگرام جوک و سوتی و خنده
نام کانالجوک و سوتی و خنده
آدرس کانالjok_sooti_khande
توضیحاتکانالی با مطالب خواندنی برای نشاندن لبخند بر روی شما .زندگی را با خود همراه کنید بخند دنیا ب روت بخنده
گروه جوک و سرگرمی
تعداد اعضاء

100