کانال تلگرام روانشناسی و روانپزشکی
نام کانالروانشناسی و روانپزشکی
آدرس کانالjoinchat/AJPecz1DqTZ-jUw4_XrFgQ
توضیحاتنکات آموزشی روانشناسی و روانپزشکی . https://telegram.me/baavar1
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

382