کانال تلگرام کانال بزرگ پدران کرج
نام کانالکانال بزرگ پدران کرج
آدرس کانالkaraj_fathers
توضیحاتدانستی های پدرانه
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

4