کانال تلگرام کانال بزرگ فرهنگیان البرز
نام کانالکانال بزرگ فرهنگیان البرز
آدرس کانالkaraj_teachers
توضیحاتبستری برای پی گیری مطالبات و مشکلات
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

4