کانال تلگرام محض خنده
نام کانالمحض خنده
آدرس کانالBoOOoblerz
توضیحاتهرمطلب یا عکسی که ارائه میشه فقط برای خنده به لب اوردن اعضا میباشد.
گروه جوک و سرگرمی
تعداد اعضاء

9