کانال تلگرام ژورنال لباس مجلسی 2016
نام کانالژورنال لباس مجلسی 2016
آدرس کانالparcheradmard
توضیحاتارائه شیکترین مدلهای مجلسی و درصورت درخواست ارائه پارچه مربوطه مدل انتخابی
گروه بانوان
تعداد اعضاء

4360