کانال تلگرام خدایی در این نزدیکی
نام کانالخدایی در این نزدیکی
آدرس کانالkhodaiidarinnazdiki
توضیحاتپنجره ای رو به سمت خدا
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

145