کانال تلگرام آموزش زبان انگلیسی پارسه
نام کانالآموزش زبان انگلیسی پارسه
آدرس کانالjoinchat/AJPecz1DqTZ-jUw4_XrFgQ
توضیحاتکلیه تخصصهای زبان انگلیسی با استانداردCEFR مدرسان بامدرک تدریسCELTA مدیریت فارغ التحصیل رشته آموزش زبانCELTA passA
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

520