کانال تلگرام روزی دو ورق کتاب
نام کانالروزی دو ورق کتاب
آدرس کانالe_book
توضیحاتبا تعهد به خواندن روزی فقط دو ورق کتاب زندگی خود را متحول کنیم
گروه کتاب و مجله
تعداد اعضاء

45