کانال تلگرام اندیشه
نام کانالاندیشه
آدرس کانالANDISHEHH
توضیحاتبرترین کانال ادبی و روانشناسی تلگرام با بهترین متون، کتب، عکس نوشته ها و کلیپهای: مثبت اندیشی و روانشناسی، الهام بخش و تفکربرانگیز، اشعار و عاشقانه های ناب
گروه شعر و ادبیات
تعداد اعضاء

700