کانال تلگرام شکرستان
نام کانالشکرستان
آدرس کانالshekarestannn
توضیحاتاین کانال اخلاقی و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد
گروه جوک و سرگرمی
تعداد اعضاء

35920