کانال تلگرام هرگز به این کانال وارد نشوید ....
نام کانالهرگز به این کانال وارد نشوید ....
آدرس کانالjorvajorha
توضیحاترویایی ترین و خنده دارترین کانال موضوعی و خانوادگی در ایران
گروه جوک و سرگرمی
تعداد اعضاء

150