کانال تلگرام هزاره
نام کانالهزاره
آدرس کانالsuneight
توضیحاتعلمی،فرهنگی،هنری،خبری،طنز،آموزشی،تبلیغاتی
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

50