کانال تلگرام کتاب مهندسی و مدیریت پروژه
نام کانالکتاب مهندسی و مدیریت پروژه
آدرس کانالjoinchat/BgWDizwHFfZPaITh0QHRyw
توضیحاتمعرفی و ارائه کتاب های الکترونیکی و منابع مهندسی
گروه کتاب و مجله
تعداد اعضاء

2050