کانال تلگرام فروش سوالات آزمون
نام کانالفروش سوالات آزمون
آدرس کانالKelid100
توضیحاتکانال فروش سوالات آزمون های قلمچی گزینه۲ سنجش و گاج همراه با اعتبارسنجی و کلیدهای تشریحی
گروه آموزشی
تعداد اعضاء

1500