کانال تلگرام فرهنگ شیعه
نام کانالفرهنگ شیعه
آدرس کانالFarhang_Shia
توضیحاتکانال مذهبی فرهنگ شیعه
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

1450