کانال تلگرام خزر ویلا
نام کانالخزر ویلا
آدرس کانالkhazarmelk
توضیحاتکانال در مورد فروش ویلا در مازندران منطقه ی آمل محمودآباد و سرخرود می باشد
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

7500