کانال تلگرام زامبی
نام کانالزامبی
آدرس کانالzambiderakola
توضیحاتکانالی ترسناک راجع به روح جن قتلهای وحشتناک
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

1880

دسته بندی کانال ها