کانال تلگرام از قبر تا قیامت
نام کانالاز قبر تا قیامت
آدرس کانالbademot
توضیحات عرفا در دستور العمل های خود هیچ ذکری را به اندازه ذکر مرگ و یادآوری عوالم پس از آن، در اصلاح نفس مؤثر نمی دانند و همواره شاگردان را به آن توصیه می کردند در این کانال:فیلم،صوت،متن،گیف و...از قبر تا قیامت. یاعلی
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

155