کانال تلگرام اکادمی کسب و کار کودکان
نام کانالاکادمی کسب و کار کودکان
آدرس کانالakakb
توضیحاتبرگزاری دورهای کسب وکار ویژه کودکان و نوجوانان به روش بازی با هدف آموزش اقتصاد -استعدادیابی -کارآفرینی -میلیونر شو
گروه کودک و نوجوان
تعداد اعضاء

81