کانال تلگرام جملات آموزند ه
نام کانالجملات آموزند ه
آدرس کانالjomalate_amoozandeh
توضیحاتجملات آموزند و انرژی بخش برای ساختن دنیایی رویایی و متفاوت
گروه تجارت و بازارکار
تعداد اعضاء

2100