کانال تلگرام نخ و نقشه تابلوفرش دستباف (تبریز)
نام کانالنخ و نقشه تابلوفرش دستباف (تبریز)
آدرس کانالtabriz_carpets
توضیحاتفروش نخ و نقشه تابوفرش دستباف (تبریز)
گروه تجارت و بازارکار
تعداد اعضاء

50