کانال تلگرام چکامه
نام کانالچکامه
آدرس کانالjoinchat/AAAAADvjt-xyvLbPeSzRZQ
توضیحاتبهترین شعرهای کوتاه و زیباترین متن های عاشقانه و قشنگ ترین عکس نوشته های مناسب پروفایل
گروه شعر و ادبیات
تعداد اعضاء

1480