کانال تلگرام ا و م م آ ر ه ه ه
نام کانالا و م م آ ر ه ه ه
آدرس کانالoom_aare
توضیحاتکانال فان پر از جک و مسخره بازی ، تضمینی بیای تو بیرون نمیری
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

2328

دسته بندی کانال ها