کانال تلگرام 20 رنگ
نام کانال20 رنگ
آدرس کانالnewsbistrang
توضیحاتهر روز 20 خبر و مطلب جالب و کاربردی از وب.
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

60