کانال تلگرام لذت هنر نقاشی
نام کاناللذت هنر نقاشی
آدرس کانالlezat_honar_naghashi
توضیحاتپس از ده سال آموختن نقاشی و برگزاری دو نمایشگاه تصمیم گرفتم تا در این کانال آثارم را به نمایش بگذارم. سبک کاری مورد علاقه من مدرن و رئال می باشد.
گروه فرهنگ و هنر
تعداد اعضاء

75