کانال تلگرام vwgaraj
نام کانالvwgaraj
آدرس کانالvwgaraj
توضیحاتعکس خودروها و گاراژ خودروهای آلمانی،متن های آموزشی مربوط به خودرو، اعلام گردهمایی ها و مراسم مربوطه، گلف، گل،فولکس‌واگن
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

187