کانال تلگرام عترت14
نام کانالعترت14
آدرس کانالetrat14
توضیحات۞ کانالی جهت نشر و تبیین عقاید شیعی ۞ پاسخ به سوالات و شبهات اعتقادی دانشجویان
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

78