کانال تلگرام هیئت قائمیه سفیدشهر
نام کانالهیئت قائمیه سفیدشهر
آدرس کانالheiatghaemiyehsefidshahr
توضیحاتبزرگترین کانال مذهبی کشور
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

300