کانال تلگرام صدای برخوار
نام کانالصدای برخوار
آدرس کانالsedayeborkhar_ir
توضیحاتبه روز ترین کانال خبری و متعبر ترین کانال خبری در شهرستان برخوار و استان اصفهان
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

2600