کانال تلگرام زائرانه
نام کانالزائرانه
آدرس کانالjoinchat/BeUG8jxtvs7Oa6nlHZocpg
توضیحاتاشعار آئینی - تک بیت - اشعار ناب فارسی - فایل های صوتی و تصویری شعرخوانی
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

0