کانال تلگرام آشتیان تفرش فراهان چه خبر؟
نام کانالآشتیان تفرش فراهان چه خبر؟
آدرس کانالentekhabat90dar90
توضیحاتاخبار آشتیان تفرش فراهان خنجین تلخاب
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

3800