کانال تلگرام دلــ فــوتــو
نام کانالدلــ فــوتــو
آدرس کانالdellphoto
توضیحات ‍ #زندگی، ســراســر آزمون است، و #شهادت، مـهـر قـبـولی.. 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 ⏪عکســـ ⏪ڪلیپــ ⏪صوتـــ ⏪متنـــــ مــا را بـــه دوســتــان خـــود مــعــرفــے ڪــنــیــد✅ tlgrm.in/dellphoto
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

75