کانال تلگرام  گل نرگس
نام کانال گل نرگس
آدرس کانالgolenargesir
توضیحاتکانالی متفاوت و جذاب نرم افزار عکس کلیپ موسقی مذهبی اسلامی روزگار آخر زمان دانش مهدویت و هر چه مفید است همه دریک کانال زیبا جذاب
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

2000