کانال تلگرام یاد خدا
نام کانالیاد خدا
آدرس کانالyaddkhodaa
توضیحاتکوله بارت را ببند...🎒 شاید این چند سحر فرصت آخر باشد که به مقصد برسیم! بشناسیم خدا را و بفهمیم که یک عمر چه غافل بودیم.
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

102