کانال تلگرام استاد محمود شحات محمد أنور
نام کانالاستاد محمود شحات محمد أنور
آدرس کانالmahmodshahatanvar
توضیحاتبارگذاری تلاوتهای بروز استاد محمود شحات و مقاطع ناب
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

1685